Partner portal

i-air Pro

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning 230V 50/60Hz
Strømbruk, 4 fan speeds Low 370W, Medium 400W, High 430W, Max 470W

Dimensioner 1273x684x334/1328x794x444 mm

Vekt 75kg

Fan motor AC 230V, long lifespan, non-stop use OK

Kontrollpanel 20 character, 4-line LCD display encoder

Luftutgang (Low-Max) 200-600m
3/h

Se alle spesifikasjoner

 

Kontakt oss for mer informasjon om i-air Pro

Det er en trussel i luften

Trekk pusten

Visste du at innendørs luftkvalitet kan være opptil 5-10 ganger dårligere enn luftkvalitet utendørs? Ikke noe å ta lett på, med tanke på at vi i gjennomsnitt tilbringer 90 % av tiden vår innendørs. Rommene der vi jobber, lager mat, rengjør, dusjer og sover, er mulige opprinnelses punkter for spredning av forurensninger som virus. Og i vår nåværende tid, spredningen av COVID-19.

Se video her

Ødelegg viruset

Ødelegg viruset

Se for deg et rom der noen røyker. Hvis du står i den andre siden av rommet puster du inn betydelig mindre røyk – hvis rommet er skikkelig ventilert. Men i et dårlig ventilert rom vil røyken samle seg, og folk i rommet kan ende opp med å puste inn mye røyk over tid. Og det er slik vi lar viruset spre seg.

Stopp spredningen

Om aerosoler

Det er mer og mer forskning tilgjengelig om sammenhengen mellom aerosoler og COVID-19. Nå heter det at det er tre måter viruset sprer seg på:

  1. Gjennom fomitter, gjenstander som er forurenset med viruset
  2. Gjennom dråper, små biter av spytt eller luftveisvæske som infiserte individer utstøter når de hoster, nyser eller snakker.
  3. Gjennom aerosoler (noen ganger referert til som «luftbåren») overføring, som ligner på dråpeoverføring, bortsett fra at væskebitene er så små at de kan henge i luften i opptil 3 timer.

</