Partner portal

i-sense

i-sense Luftkvalitetsmåler

Les rommet

  • VOC
  • Svevestøv 2.5
  • CO2
  • Luftfuktighet
  • Temperatur

Flere modeller:

  • i-sense basic
  • i-sense plus

Se alle spesifikasjoner

Kontakt oss for mer informasjon om i-sense

i-sense Luftkvalitetsmåler

Det er en trussel i luften

Pust ut

Visste du at inneluftkvalitet kan være opptil 5-10 ganger verre enn utendørs luftkvalitet? Det er noe å tenke på, og med tanke på at vi i gjennomsnitt bruker 90% av tiden vår innendørs. Rommene der vi jobber, koker, renser, dusjer og sover, er mulige opprinnelsespunkter for spredning av forurensninger som virus. Og i vår nåværende tid, spredningen av Covid-19.

Les rommet

Mer enn hva øyet kan se

Luftkvaliteten har en direkte innvirkning på alle som bruker eller besøker et innendørs område. Dårlig innendørs luftkvalitet kan føre til allergiske reaksjoner, astmaanfall og virusoverføring. Dessuten forteller en ubehagelig lukt umiddelbart våre sanser at et rom er uren og ufrisk. Tørr eller fuktig luft kan til og med negativt påvirke humøret vårt eller føre til hodepine og tretthet. Det gjør ikke så mye godt for bedriftsinntrykket deres heller.

Med I-Sense kan du måle de 5 hovedfaktorene som påvirker innemiljøet vårt.

Et skritt av gangen

Raske resultater

Med i-sense kan du umiddelbart måle temperatur, fuktighet og inneluftkvalitet. Luftkvaliteten er tydelig angitt på i-sense med ikoner som endrer farge basert på den aktuelle situasjonen. På denne måten vet du nøyaktig når du må iverksette tiltak.

Faster